Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w NAU SA - umowa zawarta w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres: od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
Wysokość składki rocznej: 41,00 zł; suma ubezpieczenia: 15 000,00 zł
Nr polisy: EDU-A/P nr 070591

Zakres ubezpieczenia - wybrano wariant III