Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice
W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z naszej placówki ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków w NAU SA - umowa zawarta w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres: od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
Wysokość składki rocznej: 34,00 zł; suma ubezpieczenia: 15 000, 00 zł
Nr polisy: EDU-A/P nr 070730

Zakres ubezpieczenia - wybrano wariant III

 

 

 

Wspierają nas